Integritetspolicy

Quiero Sol förstår att din integritet är viktig för dig och vi vill att du ska veta att den är viktig för oss. Vi tar integriteten på allvar och gör vårt bästa för att informera om hur vi använder och behandlar personuppgifter. Nedan hittar du information om hur vi samlar in data och behandlar personuppgifter.

Vi styrs av de principer som beskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och förbinder oss att:

 • Behandla uppgifter på ett ansvarsfullt, rättvist och öppet sätt.
 • Använda uppgifter för vissa tydliga och legitima ändamål.
 • Använd endast adekvata, lämpliga och begränsade uppgifter för varje ändamål.
 • Använda korrekta och aktuella uppgifter.
 • Behålla uppgifter endast så länge som det är nödvändigt.
 • Säkerställa uppgifternas integritet och konfidentialitet.
 • Handla med proaktivt ansvar.

Du kan när som helst kontakta oss med dina frågor och utöva din rätt till tillgång, rättelse och annullering av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@quierosol.com.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Quiero Sol Advisor SL, med NIF B10938108 (från och med nu "Quiero Sol", "Vi", "Vi", "Vi", "Vår"). Kontaktuppgifterna är följande:

Adress: Passeig Garcia i Fària 49 - 08019 Barcelona - Spanien.

E-post: info@quierosol.com.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du jämför offerter för installationer samlar vi in din elförbrukning och ditt postnummer för att kunna ge dig personliga erbjudanden. 

Vi kan samla in personuppgifter på olika sätt, genom att använda våra webbplatser, jämförelser, landningar, personliga undersökningstjänster eller genom direktkontakt från dig (telefon, e-post eller chatt).

Den personliga information som du lämnar kan omfatta ditt förnamn, efternamn, adress, e-post, telefon, konsumentinformation, faktureringsinformation och annan information som hjälper oss att ge dig jämförelsetjänster och råd. E-postadressen används för att kommunicera med dig i form av personlig uppföljning, nyhetsbrev och annan kommunikation om Quiero Sol-produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev kan du avregistrera dig här. 

För att genomföra vissa erbjudanden kan direktkontakt mellan en expert och användaren vara nödvändig för att samla in ytterligare information som gör att vi kan ge dig personliga resultat av din förfrågan.

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Huvudsyftet med behandlingen av dessa uppgifter är att hantera dina förfrågningar, lösa dina frågor och/eller ge dig den information som krävs samt att följa upp dina förfrågningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på det syfte för vilket de samlades in. Om dina personuppgifter används för olika ändamål med olika lagringsperioder kommer vi att tillämpa den längsta av dessa perioder. Personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att bevaras tills du återkallar ditt samtycke, begär att de ska raderas eller invänder mot behandlingen i fråga.

Utlämnande till tredje part (överföring av uppgifter)

Vi säljer, byter eller överför inte på annat sätt information som kan kopplas till en enskild person till utomstående parter, såvida inte lagen kräver det. Detta omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats eller verksamhet, där dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell. När uppgifter till exempel lagras av en tredje part ingår vi ett avtal om behandling av personuppgifter med den parten för att säkerställa att den parten följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter?

Alla uppgifter som användaren anger i formuläret är helt frivilliga, men samtidigt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla de ovannämnda tjänsterna. Dessutom sker tillhandahållandet av personuppgifter om kund-installatörer och tillhandahållandet av personuppgifter om installatörskunder på grundval av det samtycke som du har gett i en lämplig och lagstadgad form.

Rätten till dina uppgifter

Dina personuppgifter tillhör dig och EU:s allmänna dataskyddsförordning ger dig kontrollen över dem.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar. Genom att göra en begäran om tillgång till dina personuppgifter, via e-post till info@quierosol.com. 

Du har rätt att begära: 

 • Rätt till tillgång: Begär en kopia av de uppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: för att korrigera felaktigheter i de uppgifter vi har.
 • Rätt till radering: Du kan begära att uppgifter som vi inte längre har någon rättslig grund för att använda dem ska raderas.
 • Rätt till information: att få veta för vilket ändamål dina uppgifter har använts.
 • Rätt till återkallelse: att invända mot all behandling av dina uppgifter som har legitimt intresse som rättslig grund, såvida inte våra skäl för att genomföra denna behandling väger tyngre än eventuell skada för dina dataskyddsrättigheter.
 • Rätt till portabilitet: begär en kopia eller överföring av dina personuppgifter.

Om du anser att en överträdelse av lagstiftningen om skydd av personuppgifter har begåtts har du rätt att lämna in ett klagomål till AGDP - den spanska dataskyddsmyndigheten (https://www.agpd.es/).

Ändringar i policyn Integritetspolicy

Vi kommer att hålla vår integritetspolicy uppdaterad och vi kan ändra innehållet i policyn när som helst, särskilt när det sker ändringar i lagstiftning eller rättspraxis eller ändringar i dataskyddsmyndigheternas tolkning som påverkar den databehandling som Quiero Sol utför via denna webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att få information om hur dina personuppgifter behandlas och skyddas samt vilka rättigheter du har. Denna integritetspolicy uppdaterades den 9 september 2022.