Baterías solares

Solcellsbatterier: Självförsörjning, fördelar

Lägg till batterier för dina solpaneler och bli mer självförsörjande

Genom att installera batterier kan du lagra den extra energi som du producerar och inte förbrukar, och använda den på natten eller dagar med mindre sol.


Gör ditt hem eller företag mer självförsörjande

Komplettera din installation av solpaneler med lagringsbatterier och sänk din elräkning ytterligare, vilket i slutändan ökar dina besparingar.


Vanliga frågor om solbatterier för egen förbrukning

AdobeStock_86243365 (1) (1).jpeg

Solcellsbatteridrift.

Vad är ett lagringsbatteri och hur fungerar det?

Vad är solbatterier?

Batterier för solpaneler är sådana som gör att du kan spara och lagra den elektriska energi som produceras av solpaneler och som inte direkt används för egen konsumtion. Det är ett de perfekta komplementet till din solcellsanläggning eftersom de använder den lagrade energin när den behövs, till exempel på natten när solpanelerna inte genererar energi på grund av frånvaro av sol.

Hur fungerar solcellsbatterier?

Solbatterier fungerar genom att kombinera en positiv pol, en negativ pol och elektrolyter som möjliggör flödet av elektrisk ström utanför batteriet. På så vis kan de lagra energi från solen och tillhandahålla den vid behov, exempelvis under perioder med låg energiförbrukning. Detta gör att den lagrade energin kan användas effektivt när det behövs.

Vilka typer av solcellsbatterier finns det?

Det finns flera typer av solcellsbatterier som klassificeras enligt tillverkningsteknik, bland dem skiljer vi:

Vilka är de bästa batterierna för solcellspaneler?

När du vill ha hög självförsörjning och vara så effektiv som möjligt med den alstrade energin är litiumbatterier det mest rekommenderade (till exempel Huawei Luna-batteri, modulärt litiumbatteri). De kommer vanligtvis med en 10-års garanti och en hög livscykel.

Vad är priset på solcellsbatterier?

Hur mycket kostar ett batteri för solpaneler?

Detta beror på storleken på batteriet. På ett enkelt sätt kan vi säga att ett solbatteri kostar mellan 4 000 € och 8 000 € med installation.

Är litiumbatterier dyra?

I allmänhet betalar inte hembatterier sig för närvarande innan deras garanti (antingen ekonomiskt eller miljömässigt) löper ut, vilket vanligtvis är 10 år. Anledning till varför det är lämpligt att vänta tills batteriernas ekonomi förbättras innan du köper dem.

Men någon gång inom en snar framtid kommer hembatterier att vara ekonomiskt och miljömässigt vettigt (precis som solpaneler gör för närvarande).Detta betyder att någon gång under de kommande tre till tio åren kommer batterierna att vara så billiga att det skulle vara galet att inte att ha dem i ditt hem.

Hur många batterier behövs för ett solpanelsystem?

Antalet batterier kommer att anges beroende på behoven i varje enskilt fall. Det är nödvändigt att ta hänsyn till: förbrukningen av energi under vinterdagarna och hur mycket är produktionen av installationen av solpaneler. Med dessa -bland andra data- väljs lämplig spänning för installationen och lämplig typ av batteri.

Hur många batterier behövs för att driva ett hus?

De viktigaste faktorerna som påverkar antalet solbatterier som behövs beror på vad du vill ha dem till. Om du till exempel vill spara så mycket pengar som möjligt och ha den nödvändiga lagringskapaciteten för att utjämna tider på dygnet då elen är dyrare (pris med timdiskriminering under rusningstid från 19:00 till 22:00. , när solpaneler inte kommer att producera energi i frånvaro av sol).

Det är viktigt att förtydliga att det inte betyder att du blir helt självförsörjande och att du kan koppla ur nätet. Det betyder att du kommer att kunna få ut det mesta av din installation genom att använda din egen solenergi så mycket som möjligt. Sedan, när du behöver el från nätet på natten och i gryningen, kommer du att fortsätta använda den, men under de billigare perioderna.

Så du behöver mellan ett och två batterier om du vill spara så mycket pengar som möjligt (under de dyraste rusningstiderna) och täcka förbrukningen under de tider på dygnet då dina paneler inte producerar energi (när solen inte lyser).

Vad händer om strömmen går med solpaneler?

Du kan designa ditt solsystem så att det har nödström vid fall eller fel på elnätet (när nätet slutar fungera). Normalt med ett litiumbatteri med standardegenskaper på marknaden ett sådant.

Hur många batterier behöver jag för att vara självförsörjande?

Om du inte vill vara ansluten till elnätet med din solcellsanläggning behöver du ett större antal solcellsbatterier än i de exempel som tidigare har visats. Detta för att du är helt enkelt beroende av din solcellsanläggning för att ha el. Så för att koppla från nätet med en isolerad installation behöver du mycket mer lagringskapacitet och det är mycket viktigt att dimensionera installationen är rätt.

Hur beräknar man antalet batterier för en solpanelsinstallation?

Ett vägledande sätt att beräkna antalet batterier som behövs och därmed den energi och den totala förbrukningen som du behöver täcka med batterier och solpaneler, är följande:

Antal hushållsapparater/utrustning x Antal timmar x Timförbrukning (Wh) = Total förbrukning

Vilka faktorer påverkar storleken på solcellsbatterisystemet för ett hus?

De faktorer som måste beaktas och påverka antalet solcellsbatterier är: de elbelastningar som du behöver för att tillfredsställa; förstå konsumtionsvanor och känna till solcellssystemets storlek och produktionskapacitet.

Var installerar man solbatterier?

Solcellsbatterier rekommenderas normalt att installeras i ett rum med god ventilation. Solbatterier samlar energi och det är därför ventilation måste finnas.

Vilket batteri är det bästa för att lagra solenergi?

Vad ska man tänka på för att jämföra solcellsbatterier?

När du bestämmer dig för att köpa solcellsbatterier är det viktigt att jämföra olika tillverkare och modeller för att välja den som bäst passar hemmets eller företagets energibehov. Några faktorer att tänka på:

Vilka problem har litiumbatterier?

Hur drar man nytta av subventionen av EU-medel för batterier?

Som vi har sett är subventionerna från europeiska fonder en del av Planen för återhämtning, transformation, motståndskraft och i det specifika fallet att man vill infoga batterier i ett befintligt solsystem kommer subventionen att ligga på mellan 140 och 490 euro/kWh.

Om du till exempel vill installera ett 5 kWh litiumbatteri får du ett bidrag på 490 €/kWh, det vill säga 2 450 €.

Hur många kWh lagrar ett solcellsbatteri?

Kapaciteten att lagra energi hos ett solcellsbatteri beror på:

Hur länge håller ett solcellsbatteri?

Solbatterier har vanligtvis urladdningscykler på cirka 100 - 120 timmar för att hålla 3-6 dagar.

Hur lång tid har ett solcellsbatteri? Hur många år håller det?

Solbatterier håller mellan 5 och 15 år beroende på modell. Detta innebär att de måste bytas ut minst en gång under solpanelsinstallationens livslängd.

Vad behöver göras för att batteriet ska hålla längre?

För att batteriet ska hålla längre rekommenderas det att inte ladda ur det mer än 50 %.

Vad ska man göra efter att ha installerat solpaneler?

Du kan välja att installera solcellsbatterier som ett komplement till dina solcellspaneler. Det ger dig större självförsörjning och till och med - om nödvändigt - helt koppla från det elektriska nätverket (nödvändigt i isolerade installationer). All energi som förbrukas av ditt eget solsystem kommer att vara gratis och förnybar.

Vad händer om du genererar mer energi än du förbrukar?

Den energi som plattorna producerar och som du inte förbrukar kommer att hällas ut i elnätet. Men om du installerar solcellsbatterier kan du anpassa dem till ditt solcellssystem och använda den oanvända ackumulerade energin när dina förbrukningsbehov kräver det. Till exempel när plattorna inte genererar energi när solen inte är närvarande.

Begär offerter här!

Om du vill ha mer information om solcellsbatterier eller om du funderar på att installera ett solcellsbatteri kan du begära kostnadsförslag från olika installatörer utan skyldighet här.