Instalación de placas solares en Valencia

Installation av solpaneler i Valencia

Hitta omedelbara solcellserbjudanden för installation i Valencia och jämför innan du köper solcellsprodukter


Installationsföretag för solpaneler i Valencia

ASpara pengar på att installera solpaneler i Valencia. Begär din 100 % gratis personliga solcellsstudie och ta reda på alla dina alternativ. Med Quiero Sol får du direkt flera erbjudanden och jämför mellan olika installationsföretag.


DE93FF94-40D3-435B-ACD6-97D7DFF5F95B.jpeg

Soltimmar i Europa.

3E1B0BA9-6278-432C-85A9-48D4EF672F0B.jpeg

Genomsnittlig årlig solinstrålningskarta. National Geographic Institute (IGN) Spanien.

Solenergipotential i Valencia

Valencia är i ett utmärkt läge när det gäller solenergi på grund av den stora mängden sol som området får (2 808 timmar), vilket är större än i andra autonoma regioner i Spanien. Landet har i genomsnitt 2 500 soltimmar per år, även om detta värde inte nås i de norra områdena och flera södra regioner kan överstiga 3 000 timmar per år. Den höga solinstrålningen i området gör att solcellsproduktionskapaciteten i Valencia också är hög.

Captura de Pantalla 2022-12-20 a las 10.11.39.png

Solenergipotential i Valencia. Källa: PVGIS.

Årlig produktion av solcellsenergi i Valencia

Captura de Pantalla 2022-12-20 a las 10.13.12.png

Årlig produktion av solcellsenergi i Valencia. Källa: PVGIS.

Med en genomsnittlig solcellsinstallation på 3,4 kWp installerad effekt och en årlig bestrålning i Valencia punktligt på 2 032,99 kWh/m2, är den årliga produktionen av solcellsenergi 5 352,87 kWh med en lutningsvinkel på 38° för solcellssystemets energiutrustning och förutsatt en energiförlust på 14 %. Den högsta energiproduktionen fördelar sig på månad enligt följande: maj 506,39 kWh, juni 506,55 kWh, juli 530 kWh och augusti 510,36 kWh Data visar att Valencia är ett optimalt område för installation av denna typ av egenförbrukningsutrustning.

Genomsnittlig elräkning i Valencia 2021-2022

04C45A6D-49C1-4D78-A613-2071E35D02C6_4_5005_c.jpeg

Genomsnittlig elräkning. Källa: OMIE.

En Valencia, la Red Eléctrica de España (REE) indica que los hogares españoles consumen una media de 9 kWh diarios y 270 kWh al mes aproximadamente, lo que representa unos 3.240 kWh/año. Además, la REE también ha indicado que los precios de la electricidad de la red en 2021-2022 han promediado alrededor de 0,225 €/kWh (225 €/MWh), por lo que un hogar sin un sistema de energía solar que consuma mensualmente de la red estos 270 kWh pagaría alrededor de 60€ al mes en su factura, y alrededor de 730€ por los 3.240 kWh anuales en la parte variable del consumo eléctrico.

I Valencia anger Red Electrica de España (REE) att spanska hushåll konsumerar i genomsnitt 9 kWh per dag och cirka 270 kWh per månad, vilket motsvarar cirka 3 240 kWh/år. Dessutom har REE också indikerat att priserna på el från nätet under 2021-2022 har i genomsnitt varit runt 0,225 €/kWh (225 €/MWh), så att ett hushåll utan ett solenergisystem som förbrukar månadsvis. dessa 270 kWh cirka 60 € per månad på din faktura, och cirka 730 € för de 3 240 kWh per år i den rörliga delen av elförbrukningen.


Lutning och orientering av solpaneler i Valencia

I Spanien varierar den ideala genomsnittliga lutningen för panelerna mellan 20º och 40º eftersom den är direkt relaterad till landets latitud. Ju närmare en stad är ekvatorlinjen, blir panelernas lutningsvinkel mindre, eftersom solens strålar faller vinkelrätt. Orienteringen av solpanelerna kommer att påverka produktionen av el i Valencia och dess lutning bör vara 38º.

Medeltemperatur i Valencia

Captura de Pantalla 2022-12-20 a las 10.15.57.png

Medeltemperatur i Valencia. Källa: PVGIS.

Klimatet i Valencia är ett av varma somrar och milda vintrar. Det har ett milt medelhavsklimat och en del regn under vintrarna, och varmt och torrt under somrarna. Den genomsnittliga årliga temperaturen är 18,5°C.

Mängden solenergi som en kvadratmeter yta i Valencia tar emot, eller peak Solar Hour (HSP) är 5,73 kWh/m2.


Få flera omedelbara och gratis solcellserbjudanden. Ange endast din förbrukning och postnummer. Så lätt!

Med så många solpanelsinstallatörer i Valencia finns det säkert en som är perfekt för dig. Skicka in dina uppgifter nu för att få offerter från specialiserade installationsföretag som kan hjälpa dig att få solenergi på taket till ditt hem eller företag.

Få ut det mesta av din solpanelsinstallation i Valencia

I Valencia, en stad med en befolkning på cirka 790 000 invånare (789 744), skulle ett hem med en genomsnittlig elräkning på 70 € per månad kräva installation av cirka 10 solpaneler. Områdets höga solinstrålning bidrar till en snabb återhämtning av investeringen. Dessutom kan användningen av mikroväxelriktare hjälpa till att begränsa solpanelens effektförlust orsakad av skuggning, om någon.


Vanliga frågor om solcellsinstallation i Valencia

Hur mycket kostar en installation av solpaneler i Valencia?

Priset för en solcellsanläggning i Valencia, och som vanligtvis sker överallt, beror på typen av installation, storleken på systemet, dess komponenter, registrerings- och legaliseringsförfaranden. Med tanke på alla nödvändiga material: paneler, växelriktare, ledningar och installationskostnader som arbetskraft för ett enfamiljshus som kräver 10 paneler, skulle det ungefärliga priset vara 5 500 € och 7 000 € för 15 paneler.

Är en solcellsanläggning i Valencia lönsam?

Återvinningen av investeringen i Valencia om ingen av bonusarna (IBI och ICIO) utnyttjas, skulle ta lite över 6 år, men om stöd finns tillgängligt skulle investeringen återvinnas inom lite över 4 år. Och om, utöver dessa bonusar, subventioner från europeiska fonder erhålls, reduceras denna tid med nästan 3 år.

Hur mycket kan du spara med en installation av solpaneler?

Med en solcellsanläggning i Valencia kan du spara cirka 60 % och upp till 70 % på elräkningen (i den rörliga delen av den, med hänvisning till elförbrukningen).

Vilka rutiner och/eller tillstånd behövs för solcellsanläggningar i Valencia?

Även om installationsföretagen i Valencia normalt ansvarar för att hantera alla förfaranden så att deras kunder inte behöver oroa sig för det, bör det noteras att Valencia erbjuder förenklingar av förfarandena. För att starta en solcellsanläggning kan vi säga att det normalt bara behövs en Ansvarsdeklaration, inte ett bygglov. Vi måste dock vara vaksamma eftersom det i praktiken fortfarande finns rådhus som kräver nämnda licens.

Finns det stöd för installation av solpaneler i Valencia 2023?

IBI-rabatt: %, år, användningsområden och begränsningar

Sänkning av fastighetsskatten i Valencia från 25% (icke-bostäder) till 50% (bostäder) i 3 år.

ICIO skattelättnad

95 % i skatten på konstruktioner, installationer och arbeten.

Vilka subventioner finns det och hur man ansöker om självkonsumtionsstöd i Valencia?

NextGen-subventionerna eller europeiska fonder från EU är hjälpmedel som representerar ett stort stöd eftersom beloppen är €600 för varje kWp av installationen och €490 per kWh i ackumulatorbatteriet, vid installationer på mindre än 10kWp. . För anläggningar som är större än 10 kWp varierar stödet mellan 450 och 300 euro per installerad kWp. Dessa hjälpmedel är begränsade och delas ut i presentationsordning. De hanteras av Valencias Institute of Business Competitiveness (IVACE) och bearbetningen sker genom Generalitat Valencianas generaldirektorat för ekologisk övergång vid Generalitat Valencianas elektroniska högkvarter, via motsvarande länk: https://www. gva .es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21988. Både ansökan och den tekniska rapporten kommer att skickas till Generalitats telematikregister.

Tidsfristen för att lämna in ansökningar löper från den 2 november 2021 tills den tilldelade budgeten eller budgetomfördelningen är förbrukad, och alltid senast till den 31 december 2023. Ministeriet för den ekologiska omställningen och den demografiska utmaningen (MITECO ) utökar 2022 med 505 miljoner euro programmet för incitament för egenkonsumtion, energilagring och termiska installationer med förnybar energi i de autonoma samhällena som redan har förbrukat programmets medel som de ursprungligen fick och bland dem finns Valencia. För mer information om tillståndet i hjälp i Valencia, lämnar vi följande interaktiva karta över RD 477/2021 Plan för återhämtning, transformation och motståndskraft.

Finns det ett personligt inkomstskatteavdrag för en solcellsanläggning i Valencia?

Det finns ett personligt inkomstskatteavdrag i Valencia för investeringar i anläggningar för självkonsumtion av el eller för användning av vissa förnybara energikällor i hemmen eller byggnaden där de är belägna. Max som kan dras av är 20 % av investeringen i solcellsanläggningen. För mer information kan du konsultera Skatteverkets sida.


Ta en titt på våra relaterade blogartiklar

På Quiero Sol vill vi hjälpa dig att dra nytta av alla fördelar och fördelar med solenergi i Valencia, en ren och förnybar energi som erhålls direkt från solens strålning.

Upptäck fler produkter för din solcellsanläggning i Valencia

Begär budgetar här!

Vill du ha mer information om solprodukter, begär offert med olika installatörer utan förpliktelser här.