Placas solares

Solpaneler: Priser, Egenförbrukning, Solceller

Egen konsumtion med solcellspaneler

Minska din elräkning och bidra till en mer hållbar planet genom att generera och konsumera din egen rena energi.


Installation av solcellspaneler

Spara pengar med din solcellsinstallation och dra nytta av det bidrag som finns tillgängligt för egen konsumtion. Upptäck alla fördelar med solenergi: subventioner, priser och lönsamhet för egen konsumtion i din stad.


Vanliga frågor om solpaneler för egen konsumtion

Vad används solpaneler till?

Solpaneler används för att omvandla solstrålning - i form av ljus, värme, ultravioletta strålar - som når jorden till elektrisk energi.

Vad är solpaneler gjorda av?

Solpaneler är aluminiumstrukturer som består av solceller gjorda av kisel, ett av de mest förekommande materialen på jorden tillsammans med syre.

Hur fungerar panelerna?

Den fotovoltaiska effekten uppstår när solstrålning påverkar en elektron från en atom i solpanelen. Med denna nya energi flyr elektronen från sin normala position associerad med atomen, för att bilda en del av en ström i en elektrisk krets och på så sätt generera elektrisk ström.

Hur många solpaneler behöver jag till mitt hus?

Antalet solpaneler för huset beror på några tekniska faktorer för själva installationen, såsom: husets storlek, installationsplatsen, det geografiska läget, användningen och energiförbrukningen.

Hur räknar jag ut hur många solpaneler jag behöver?

För att veta hur många solpaneler du behöver, ta hänsyn till din elförbrukning, den budget du har, storleken på taket eller ytan som ska installeras och om du vill att solenergi ska täcka alla dina elenergibehov eller bara en del av dem.

Vad är antalet solpaneler enligt min årsförbrukning?

För en årlig förbrukning på 2 000 till 4 000 kWh behövs 4 till 6 solpaneler; för förbrukning mellan 4 000 och 6 000 kWh, från 7 till 9 plattor; för förbrukning av 6 000 till 8 000 kWh per år, från 10 till 15 solpaneler, och för förbrukning av mellan 8 000 och 10 000 kWh, från 16 till 20 solcellspaneler.

Vad är egenkonsumtion med solpaneler?

Solcells självförbrukning är det som gör att du kan producera och förbruka din egen el genom att installera solpaneler i ditt hem eller företag. Det är produktion av el för egen konsumtion.

Är självkonsumtion av solenergi lönsamt?

Solcells egenförbrukning är en lönsam investering som gör att du kan spara pengar på din elräkning. Idag finns även låga priser på solpaneler. Det finns även olika bidrag, bonusar och stöd från regeringen.

Hur mycket kostar solpaneler?

Priset på panelerna för en solcellsanläggning är cirka mellan 200 och 400 € per enhet. Priset regleras på faktorer som tillverkarens varumärke och solpanelens toppeffekt.

Hur mycket energi producerar en solpanel per år?

Hur räknar man ut hur mycket en solpanel producerar?

Vid ​​tidigare exempel på en solpanel som genererar 400W för varje soltimme, då ser beräkningen ut så här: 400W x 5 timmar sol per dag = 2 000Wh, vilket är lika med 2 kWh per dag. Därför 2 kWh per dag x 365 dagar på året = 730 kWh per år.

Vad händer med solpanelerna när det är molnigt eller regnigt?

Solcellspaneler kan använda både direkt och indirekt solljus för att generera kraft och fungera även när ljuset reflekteras eller blockeras av moln. Dessa kan reflektera och till och med förstora solljus och skapa ytterligare kraft i solpanelerna.

Vilka mått har solpanelerna?

De vanligaste solcellspanelerna har en ungefärlig dimension på 2m x 1m, men andra paneldimensioner kan användas vid specifika behov.

Vad är bättre en monokristallin solpanel eller en polykristallin?

Det korta svaret är att för två paneler med liknande effekt är prestandaskillnaden mellan mono och polykristallina solpaneler absolut liten. Beroende på faktorer såsom det geografiska området och klimatet där bostaden eller verksamheten ligger, kan det vara mer effektivt att använda en eller annan typ av solpanel. Det är lämpligt att installera monokristallina solpaneler i kalla klimat eftersom de bättre absorberar solstrålning under snö, dimma eller stormar, medan polykristallina paneler är lämpligare för områden med varmt klimat. Trots det är monokristallina solpaneler ett bättre valuta för pengarna på marknaden.

Hur länge håller en solpanel?

När det gäller livslängden, för solpaneler så är det vanligtvis mellan 25-30 år. Med korrekt underhåll kan de dock hålla i mer än 30 år.

Begär offerter här!

Om du vill ha mer information om solcellsprodukter kan du begära kostnadsförslag från olika installatörer utan skyldighet här.