Placas Solares

Plaques Solars: Comparativa i Guia Completa

Plaques Solars Preu

Estàs buscant entendre el món de les plaques solars i el seu preu? Has arribat al lloc correcte. A Quiero Sol, t'oferim un enfocament complet: des de quins tipus de plaques solars existeixen fins a com triar la més adequada per a la teva llar o negoci. A més, desglossem els costos, marques i models i et vam mostrar com trobar la millor oferta. Aclareix els teus dubtes i pren decisions informades amb la nostra guia detallada sobre plaques solars preus, models i consells per a l'autoconsum.

Plaques solares: Què són?

Les plaques solars, també conegudes com a panells solars fotovoltaics, són dispositius dissenyats per a transformar la llum solar en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic. Aquest fenomen es basa en la capacitat de certs materials per a generar corrent elèctric quan són exposats a la radiació solar. El seu funcionament és enginyosament simple i efectiu, la qual cosa els converteix en una opció primordial en la generació d'energia neta i sostenible.

La tecnologia darrere de les plaques solars ha evolucionat, augmentant la seva eficiència i accessibilitat. En conseqüència, cada vegada més cases i negocis opten per aquesta alternativa intel·ligent i sostenible. Des de Quiero Sol, et convidem a explorar les possibilitats que ofereixen les plaques solars: no sols en termes d'estalvi i eficiència energètica, sinó també com un pas significatiu cap a un futur més net i sustentable.

AdobeStock_585128050.jpeg

Com funcionen els panells fotovoltaics

L'operació dels panells fotovoltaics es basa en un principi fonamental de la física: l'efecte fotovoltaic. Aquest procés, que es du a terme a nivell atòmic, és el cor de la generació d'electricitat a partir de la radiació solar. Anem a coneixer el procés tècnic darrere d'aquest fenomen.

Efecte Fotovoltaic: La Captura d'Energia Solar

Quan els fotons de llum solar impacten la superfície d'un panell fotovoltaic, la seva energia s'absorbeix pels àtoms presents en el material del panell. Aquesta absorció provoca l'alliberament d'electrons de les seves òrbites, generant així un corrent elèctric. Les capes de material semiconductor en el panell estan estratègicament dissenyades per a permetre que els electrons flueixin en una direcció específica, creant així un corrent continu d'electricitat utilitzable.

Conversió d'Energia i Generació d'Electricitat

Els electrons alliberats per l'efecte fotovoltaic flueixen a través d'un circuit elèctric connectat al panell. Aquest corrent elèctric és llavors canalitzada a través d'un inversor, un component crucial que converteix el corrent continu (CC) en corrent altern (CA), la forma d'electricitat utilitzada en la majoria de les llars i negocis. D'aquesta manera, els panells fotovoltaics no sols generen electricitat, sinó que també l'adapten per a satisfer les nostres necessitats quotidianes.

Optimizació d’Eficiència

El disseny i la tecnologia dels panells solars han avançat significativament per a maximitzar la seva eficiència. Materials com el silici i les capes antireflex s'utilitzen per a augmentar la captura de llum solar i reduir la pèrdua d'energia per reflexió. A més, les cèl·lules solars de múltiples unions aprofiten diferents longituds d'ona de la llum solar per a generar més electricitat. Això resulta en una major producció d'energia en un espai més reduït.

Eficiència de les plaques solars

Quan parlem de l'eficiència de les plaques solars ens referim a la quantitat d'energia solar que poden convertir en electricitat. En general, els panells solars comercials tenen una eficiència que oscil·la entre el 15% i el 20%. Això significa que al voltant del 15% al 20% de l'energia solar que incideix sobre ells es converteix en electricitat utilitzable. No obstant això, l'eficiència pot variar segons la tecnologia utilitzada en els panells i les condicions ambientals.

No obtindrem la mateixa conversió d'energia solar amb plaques solars monocristal·lins o policristal·lins. Per a conèixer les diferències entre aquests tipus de plaques i la seva eficiència, pots consultar el nostre article: Panell solar monocristal·lí vs policristal·lí. Quin triar?


Millors panells solars del mercat

Diseño sin título (4).png

Plaques fotovoltaiques. Quins tipus de panells existeixen?

Quan es tracta de triar plaques solars, hi ha una varietat d'opcions que ofereixen característiques úniques i s'adapten a diverses necessitats. Des de l'eficiència fins a la flexibilitat, cada una té les seves pròpies avantatges. A continuació et presentem els diferents tipus de plaques solars que pots trobar i les seves característiques.

 1. Monocristal·lins: Aquestes plaques són conegudes per la seva alta eficiència. Amb cèl·lules fetes d'un sol cristall, capturen més energia per àrea, la qual cosa les fa ideals per a espais limitats. A més de la seva eficiència, els panells monocristal·lins tendeixen a tenir una vida útil més llarga i un millor rendiment en climes càlids.
 2. Policristal·lins: Tot i que són menys eficients que els monocristal·lins, els panells policristal·lins ofereixen una opció més econòmica. Fets amb múltiples cristalls, el seu procés de fabricació és més simple, la qual cosa es tradueix en un cost menor. Són adequats per a àrees amb molt espai al sostre.
 3. Pel·lícula Fina: Aquests panells destaquen per la seva flexibilitat i disseny fi. Encara que la seva eficiència és moderada, són ideals per a aplicacions especials, com a integració arquitectònica i superfícies corbes. S’utilitzen en projectes on l'estètica juga un paper important. El seu baix perfil i pes els fan útils en aplicacions específiques, com en estructures mòbils.
 4. Concentració: Dissenyats per a àrees assolellades, els panells de concentració utilitzen lents o miralls per a enfocar la llum solar en cèl·lules petites. Això augmenta la seva eficiència, encara que poden requerir seguiment solar per a mantenir el seu rendiment màxim.
 5. Bifaciales: Aquests panells tenen la capacitat de capturar la llum solar tant en la part frontal com en la posterior, la qual cosa augmenta la seva producció d'energia. Són especialment efectius en superfícies reflectores com la neu o l'aigua.
 6. Orgànics: Tot i que tenen una eficiència més baixa en comparació amb altres tipus, els panells solars orgànics són flexibles i lleugers. Estan fets de materials orgànics o polímers, la qual cosa els permet ser utilitzats en aplicacions on la forma i flexibilitat són prioritàries.
Valoració Panells Fotovoltàics.png

Plaques solars preu segons la seva tecnologia i potència

Com hem vist en el punt anterior, triar el tipus de placa és vital perquè la instal·lació que desitges sigui eficient i amortitzable. No obstant això, a Quiero Sol et volem donar més informació respecte a preus i potència, perquè, ara que coneixes cada tipus de placa que existeix en el mercat, puguis triar la que millor s'adapti a les teves necessitats.

Taula Preus Plaques Solars.png

Plaques solars tèrmiques

No obstant això, existeix un altre tipus de plaques solars, que poden confondre's amb els panells fotovoltaics, però que són molt diferents. Aquestes són les plaques solars tèrmiques, també conegudes com a col·lectors solars tèrmics.

Les plaques solars tèrmiques són dispositius dissenyats per a aprofitar l'energia del sol amb el propòsit d'escalfar aigua o fluids. A diferència de les plaques solars fotovoltaiques, que converteixen la llum solar en electricitat, les plaques solars tèrmiques se centren en la captura i transferència de calor.

Aquests col·lectors solars tèrmics estan composts per tubs o panells que contenen líquid o gas, que s'escalfa en absorbir la radiació solar. Una vegada escalfat, el fluid pot ser utilitzat directament per a calefacció d'espais, escalfament d'aigua en sistemes domèstics o fins i tot per a subministrar calor a processos industrials.

Les plaques solars tèrmiques són especialment eficients en aplicacions on la demanda de calor és alta, com en sistemes de calefacció central, escalfadors d'aigua i piscines. A més, són una opció sostenible i econòmicament viable per a reduir el consum d'energia convencional i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Quin criteri seguim per a comprar un tipus de panell solar o un altre?

Quin criteri seguim per a triar un tipus de panell solar o un altre.png

Components dels sistemes de plaques solars

Les plaques solars no són unitats independents que treballen per si soles, és per això que és vital comprendre els sistemes de plaques solars, els quals es formen a partir de components essencials que treballen en conjunt per a convertir l'energia solar en electricitat que pots aprofitar. A continuació, t’expliquem cadascun d'aquests components:

 • Plaques solars: Aquests dispositius, també coneguts com a mòduls fotovoltaics, absorbeixen la radiació solar i generen electricitat a través de l'efecte fotovoltaic. Els panells estan formats per cel·les solars que converteixen la llum solar en corrent elèctric continu.
 • Alternador: L’alternador té un paper crucial en convertir el corrent continu generat pels panells solars en corrent altern, que és la forma d'electricitat que utilitzem en les nostres llars i negocis. Això permet alimentar els electrodomèstics i dispositius electrònics.
 • Estructura de Montaje: La estructura de montaje asegura la fijación adecuada de los paneles solares en la ubicación óptima para captar la máxima cantidad de luz solar. Esta estructura debe ser resistente y ajustable para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y ángulos de exposición.
 • Cableado: El cableado conecta los paneles solares al inversor y al sistema eléctrico de la propiedad. Debe ser seguro y eficiente para transportar la electricidad generada sin pérdidas significativas.
 • Baterías: Las baterías permiten el almacenamiento de la energía solar excedente para su uso posterior, especialmente durante la noche o en días nublados. Esto incrementa la autosuficiencia energética y reduce la dependencia de la red eléctrica.
 • Controlador de Carga: En sistemas con baterías, el controlador de carga regula el flujo de energía hacia las baterías para evitar sobrecargas y prolongar su vida útil.
 • Medidor Bidireccional: Este dispositivo registra la cantidad de energía producida por el sistema de placas solares y la cantidad consumida por la propiedad. Es especialmente útil en sistemas conectados a la red eléctrica para controlar el intercambio de energía.
 • Conexión a Red Eléctrica: En sistemas conectados a la red, la conexión eléctrica bidireccional permite enviar el excedente de energía a la red y recibir energía cuando sea necesario, lo que puede resultar en ahorros y compensaciones.
 • Sistema de Monitorización: Un sistema de monitorización supervisa el rendimiento del sistema en tiempo real, brindando información sobre la generación y el consumo de energía. Esto ayuda a detectar posibles problemas y a mantener el funcionamiento óptimo.
 • Protecciones y Seguridad: Estos dispositivos de seguridad incluyen interruptores automáticos, fusibles y dispositivos de desconexión rápida para prevenir daños y garantizar la seguridad tanto del sistema como de las personas.

Comprar plaques solars

Per què comprar plaques solars?

Optar per plaques solars és una decisió intel·ligent que ofereix estalvi a llarg termini en les teves factures i promou la utilització d'energia neta sense emissions. Aquesta elecció no sols et dona independència energètica, reduint la teva dependència de la xarxa elèctrica, sinó que també afegeix valor a la teva propietat. És una inversió tant en el teu futur financer com en el del planeta.

A més, hi ha incentius fiscals i subvencions disponibles que fan que el preu de les plaques solars sigui encara més atractiu. La tecnologia en aquest camp està en constant millora, augmentant l'eficiència i la rendibilitat. En triar aquesta ruta, no sols contribueixes al medi ambient, sinó que també et sents satisfet per fer-ho. A Quiero Sol, facilitem la teva transició a l'energia solar, comparant preus i connectant-te amb els millors instal·ladors en el mercat.

3 consells per a comprar plaques solars

 • Avalua les teves necessitats: Conèixer el teu propi consum energètic i l'espai disponible és essencial per a seleccionar la placa solar i potència que millor s'adaptin a tu. Nosaltres t'oferim una anàlisi detallada de les plaques solars preu, eficiència, format etc. per a assegurar que triïs l'opció més adequada.
 • Investiga i compara: El segon pas crucial és fer una recerca exhaustiva sobre proveïdors, tecnologies i preus. Però tenim una bona notícia. Al llegir aquest article ja estàs realitzant aquest pas amb èxit. A més, al contactar amb nosaltres, tens el suport d'autèntics experts en el sector energètic que ja han realitzat aquestes recerques i comparacions per tu, i saben exactament que necessites
 • Prioritza qualitat i garanties: No et deixis portar només pel preu; la qualitat i les garanties han de ser factors decisius en la teva elecció. Assegura't d'estar ben informat sobre garanties i qualitat dels components per a protegir la teva inversió.
Alquiler de placas solares.jpeg

On comprar plaques solars?

Prendre la decisió d'on comprar les teves plaques solars és tan vital com triar quin tipus de tecnologia solar s'ajusta millor a les teves necessitats. I aquí a Quiero Sol, ho entenem perfectament.

Per això, no sols et proporcionem informació valuosa, sinó que també et connectem amb instal·ladors de confiança per a una experiència de compra i instal·lació integral. Hi ha diverses vies per a adquirir aquestes unitats d'energia renovable, des de botigues especialitzades fins a llocs web. En aquest apartat, desglossarem els avantatges i desavantatges de cada opció per a ajudar-te a prendre una decisió informada.

Compra online de placas solares

 • Plataformes de comerç electrònic: Llocs com Amazon i eBay et permeten comparar el preu de plaques solars i llegir ressenyes de clients des de la comoditat de la teva llar.
 • Webs de distribuïdors especialitzats: Proporcionen suport tècnic detallat i permeten un enfocament més personalitzat en la teva compra. És vital entendre les polítiques d'enviament i garantia.
 • Fabricants: Comprar directament pot oferir beneficis com a garanties esteses o preus més competitius, sempre que sàpigues quin tipus de placa solar necessites

Compra física de plaques solars

 • Distribuïdors especialitzats: Aquestes botigues i empreses t'ofereixen una varietat de plaques solars i assessorament expert. Pots investigar prèviament i després visitar la botiga per a parlar amb personal capacitat.
 • Empreses d'instal·lació: Aquestes companyies no sols instal·len, sinó que també venen els panells i components necessaris. Resulten útils si tens un projecte d'instal·lació en ment.
 • Fires i exposicions: Esdeveniments especialitzats et permeten explorar diferents tipus de plaques solars i equips relacionats en un sol lloc.
 • Majoristes: Poden oferir preus més competitius, però el nivell d'assessorament expert podria ser limitat.
3fQGQIoRGk7.png

Plaques solars preu: què has de saber abans de comprar

A Quiero Sol, entenem la importància de prendre decisions informades en considerar la compra  de plaques solars. Com a experts en el camp, sabem que el preu és un factor crucial en aquesta elecció. Abans de fer el pas cap a l'energia solar, és fonamental tenir al cap diversos aspectes que influeixen en el preu, molts dels quals ja hem anat analitzant en aquesta pàgina.

Avaluar el teu consum elèctric actual, seleccionar el tipus i l'eficiència dels panells, establir un pressupost total i considerar la qualitat i garantia dels productes són passos essencials en el teu procés de presa de decisions. A aquests li podem sumar les subvencions, àrees geogràfiques etc.

6 Aspectes clau del preu de les plaques

Aspectes clau del preu.png

El preu de les plaques solars varia segons diversos factors. A continuació et presentem 6 aspectes claus que afecten el preu de les plaques solars.

 1. Qualitat del Material: Els panells d'alta qualitat solen tenir un preu més elevat, però ofereixen major rendiment i durabilitat.
 2. Capacitat de Producció: L'eficiència del panell, és a dir, quanta energia solar pot convertir en electricitat, influeix en el seu preu.
 3. Costos d'Instal·lació: Una bona instal·lació és essencial per al rendiment òptim de les teves plaques solars. 
 4. Incentius i Subvencions: Hi ha programes que ofereixen descomptes o subsidis per a la instal·lació de sistemes solars, reduint el preu final.
 5. Despeses Addicionals: A més del panell, tingues en compte costos com l'inversor solar, suports i cablejat.
 6. Ubicació Geogràfica: La demanda i disponibilitat en la teva àrea pot afectar el cost de les plaques i la instal·lació.

Kits de plaques solars  

Els kits de plaques solars són conjunts preconfigurats que inclouen tots els components necessaris per a un sistema d'energia solar. Venen en diverses grandàries i capacitats, facilitant la instal·lació amb instruccions detallades. Poden ser connectats a la xarxa o ser autònoms, i els preus varien segons la potència i qualitat dels components.

Els kits són una forma convenient d'adoptar l'energia solar i reduir costos d'instal·lació, però és important avaluar les teves necessitats i considerar assessorament professional si és necessari.

Si vols saber més sobre els kits de plaques solars, preus, grandàries, models i com s'ajusta millor a les teves necessitats, sempre pots posar-te en contacte amb un dels nostres experts en energia solar perquè et guiïn en el teu camí cap a l'energia verda.


Pressupost per a plaques solars

Quan es tracta d'instal·lar un sistema d'energia solar, una de les primeres preguntes que sorgeixen és sobre el pressupost per a plaques solars. Entendre l'estructura de costos t'ajuda a fer una inversió informada. Aquí desglossem els elements clau que has de considerar:

 • Panells solars: El cost dels panells solars, una de les parts més importants del sistema, varia entre 200 i 500€ per panell. La diferència en el preu es deu a factors com el tipus de panell i la seva eficiència. Pots revisar els preus aquí
 • Alternador: Aquest dispositiu essencial per a convertir l'energia generada en electricitat utilitzable oscil·la entre 500 i 1.500€.
 • Estructura de muntatge: Per a assegurar les teves plaques solars, necessitaràs suports que poden costar de 100 a 300€ per panell.
 • Cables i connectors: Aquests elements connecten els panells i l'inversor, i el seu cost està en el rang de 200 a 500€.
 • Bateries (si és necessari): Si decideixes optar per un sistema autònom que inclou emmagatzematge, tingues en compte que les bateries poden sumar entre 1.000 i 3.000€ per unitat al preu final. Pots obtenir mes informació sobre les bateries solars i els seus preus en la nostra pagina sobre bateries solars
 • Costos d'instal·lació: Aquesta és una altra variable a considerar. Els costos d'instal·lació poden oscil·lar entre 1.000 i 3.000€ per kW instal·lat.
 • Permisos i tràmits: Segons la teva localitat i les regulacions vigents, també podrien aplicar-se costos addicionals per permisos i tràmits.

Nosaltres t'ajudem a comparar diferents opcions per a assegurar-te que la teva inversió en energia solar sigui la més adequada per a les teves necessitats i la teva butxaca.

Exemples de pressupostos

Exemples de pressupostos.png

Plaques solars: quina és la millor opció per a la meva casa?

En el camí cap a l'adopció de l'energia solar en la teva llar, la pregunta fonamental no és només sobre el preu dels panells solars, sinó sobre com triar la millor opció per al teu espai únic. 

Cada llar és diferent en termes d'estructura, consum energètic i condicions mediambientals. En aquesta secció, explorarem com prendre decisions informades, considerant aspectes que van més enllà del preu. Entendràs com seleccionar el sistema adequat segons la forma de la teva teulada, les necessitats energètiques específiques de la teva llar i altres factors clau. 

La importancia no sols està en el valor monetari, sinó en com els panells solars s'integren perfectament a la teva casa, brindant beneficis duradors i sostenibles.

Quantes plaques solars necessito per a una casa?

Com comenten els nostres experts en energia solar, la quantitat de panells solars que necessites depèn del teu consum d'energia, la capacitat de generació dels panells i factors com l'eficiència i ubicació.

Per a començar, pots calcular el teu consum mensual en kWh i dividir-ho entre la capacitat de generació d'un panell per a obtenir una estimació inicial. No obstant això, aquest càlcul simplista no considera factors com l'eficiència dels panells i la ubicació geogràfica de la teva casa. És per això que aquí et proporcionem una progressió de diferents tipus d'habitatges juntament amb exemples aproximats de quantes plaques solars podrien necessitar:

 • Apartament o Petit Habitatge: Si vius en un apartament o un habitatge petit amb un consum elèctric moderat, és possible que necessitis entre 6 i 12 panells solars per a cobrir una porció significativa de les teves necessitats energètiques.
 • Casa Mitjana o Unifamiliar: En una casa de grandària mitjana o unifamiliar, la quantitat de plaques solars necessàries podria estar en el rang de 12 a 20. Això permetria generar una quantitat considerable d'energia solar per a proveir els teus electrodomèstics i dispositius.
 • Casa Gran o Xalet: Els habitatges més grans, com a xalets o cases de major grandària, poden requerir entre 20 i 40 panells solars. Això asseguraria una generació suficient per a cobrir les necessitats d'una família nombrosa i el funcionament de sistemes com la calefacció i la refrigeració.
 • Bloc de Pisos o Comunitat: En un bloc de pisos o una comunitat d'habitatges, la quantitat de panells solars necessaris pot variar segons la quantitat d'unitats residencials i el consum conjunt. Un càlcul conjunt per a tota la comunitat és essencial per a determinar la quantitat adequada de plaques solars.
 • Empresa o Nau Industrial: Les necessitats energètiques d'una empresa o una nau industrial són significativament majors. En aquest cas, el nombre de panells solars requerits dependrà de la grandària de l'edifici i el consum elèctric. Consultar amb un professional en energia solar és essencial per a calcular la quantitat exacta de plaques solars i dissenyar un sistema eficient.

Recorda que aquests exemples són estimacions generals i poden variar segons les condicions específiques de cada situació. Factors com l'orientació del sostre, la inclinació i la ubicació geogràfica també juguen un paper crucial en la determinació de la quantitat adequada de plaques solars. Consultar amb un professional d'energia solar et brindarà una avaluació precisa per a prendre una decisió informada i adaptada a la teva situació única.

Home_installation_illustration_c919201772.svg

Com instal·lar plaques solars en la teulada de casa?

 • Avaluar la idoneïtat de la teulada per a la instal·lació: Els nostres experts avaluaran minuciosament la teva teulada per a determinar la seva idoneïtat per a la instal·lació de panells solars. Considerem factors com ara l'orientació, inclinació i possibles obstacles que podrien afectar la generació solar.
 • Dissenyar i seleccionar els panells solars adequats: Basats en el teu consum energètic i les característiques del teu habitatge, dissenyem un sistema solar òptim. Seleccionem panells solars d'alta qualitat que s'adaptin a les teves necessitats i condicions locals.
 • Obtenir els permisos necessaris i complir amb regulacions locals: Gestionem el procés burocràtic per tu, obtenint els permisos necessaris i assegurant-nos que totes les regulacions locals siguin complertes sense contratemps.
 • Contractar professionals de confiança en la teva zona: A través de la nostra xarxa d'instal·ladors de confiança, connectem als nostres clients amb professionals locals que duran a terme la instal·lació de manera experta i eficient.
 • Realitzar la instal·lació amb suports professionals: Els nostres instal·ladors utilitzen suports d'alta qualitat per a assegurar els panells solars en la teva teulada de manera segura i robusta.
 • Connectar els panells a l'inversor i al sistema elèctric: Garantim una connexió perfecta entre els panells solars, l'inversor i el sistema elèctric de la teva llar, assegurant un flux eficient d'energia.
 • Provar i verificar el funcionament del sistema: Els nostres experts realitzen proves exhaustives per a assegurar-se que el sistema estigui funcionant segons el que es preveu i generant l'energia esperada.
 • Realitzar inspeccions finals i obtenir aprovacions: Duem a terme inspeccions finals per a assegurar-nos que la instal·lació compleixi amb els estàndards i regulacions. Obtindrem les aprovacions necessàries per a la teva tranquil·litat.
 • Mantenir el sistema mitjançant neteja ocasional i monitoratge: Després de la instal·lació, t'oferim serveis de manteniment, incloent-hi neteja periòdica dels panells i monitoratge per a garantir l'òptim rendiment.

Altres factors que influeixen en el preu d'una instal·lació

El precio de una instalación de paneles solares está influenciado por varios factores, incluyendo la ubicación geográfica, el tipo de estructura, la accesibilidad al sitio, la distancia al punto de conexión eléctrica, el tipo y calidad de los inversores y equipo eléctrico, la calidad de instalación, los requisitos de red eléctrica, los permisos y trámites, las garantías y mantenimiento, así como los incentivos y subsidios disponibles. Obtener múltiples cotizaciones de instaladores calificados es esencial para obtener un presupuesto preciso y considerar tanto los costos iniciales como los ahorros a largo plazo. 

Instal·lació de plaques solars preu

A continuació t'explicarem els diferents preus que poden tenir les instal·lacions solars depenent dels seus components i rang de potència.

Existeix alguna ajuda per a reduir el preu de les plaques solars? 

Subvencions per a la instal·lació de plaques solars 

A Espanya, les subvencions per a la instal·lació de plaques solars poden variar en 2023 segons la regió i el govern local. L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (*IDAE) i les Comunitats Autònomes solen proporcionar informació sobre programes de suport a l'eficiència energètica i les energies renovables. A més, alguns ajuntaments i empreses energètiques també ofereixen possibles subvencions.

Si vols informar-te sobre totes les subvencions i ajudes que existeixen actualment per a la instal·lació de plaques solars, pots consultar el nostre article al respecte: Subvencions per a plaques solars a Espanya

Impostos aplicats a les xarxes elèctriques autosuficients de plaques solars

Els impostos i regulacions aplicats a les xarxes elèctriques autosuficients amb plaques solars varien segons la ubicació i la legislació local. Poden incloure impostos a la generació d'energia, tarifes de connexió a la xarxa, regulacions d'interconnexió i altres. També poden haver-hi beneficis fiscals i subvencions disponibles en algunes àrees. 

Però no et preocupis, a Quiero Sol t'informarem de tot el relacionat amb aquests impostos. Pots començar llegint el nostre article sobre l'Impost del Sol a Espanya, o pots contactar amb nosaltres per a més informació.

rafael.png

Vols baixar la factura de llum?

Contacta amb un dels nostres experts en energia solar perquè t'assessori!

Perspectives per al futur

El futur de l'energia solar és prometedor a causa de la reducció constant de costos, impulsada per avanços tecnològics i la creixent consciència ambiental a tot el món. A mesura que les plaques solars es tornen més assequibles i eficients, la seva adopció s'ha accelerat en els últims anys. A més, les polítiques governamentals favorables a l'energia renovable han brindat un impuls addicional a la indústria solar.

La capacitat d'emmagatzemar energia solar també ha evolucionat significativament, la qual cosa permet aprofitar l'electricitat generada durant el dia fins i tot quan el sol no està brillant. Aquesta innovació ha augmentat la utilitat de les plaques solars, ja que ara poden contribuir de manera més constant i de confiança a la generació d'energia. A mesura que la demanda d'energia creix en sectors crucials com l'electrificació i la mobilitat, les plaques solars estan posicionades per a exercir un paper essencial en l'expansió de la matriu energètica neta i sostenible.

Preu de les plaques solars en 2023. Augmentaran el seu preu enguany?

Si t'estàs preguntant sobre el preu de les plaques solars l'any 2023 i si s'espera un augment en el seu cost, aquí tens informació clau que has de tenir en compte. Els nostres experts en el mercat solar han analitzat detingudament les tendències durant els primers tres trimestres de l'any, i la conclusió és encoratjadora per a aquells interessats en l'energia solar.

Fins ara, el mercat ha demostrat una tendència clara a la baixa quant als preus de les plaques solars durant el transcurs de l'any. Aquesta és una notícia positiva per als qui consideren adoptar aquesta tecnologia, ja que indica que les plaques solars s'estan tornant més accessibles en termes de costos. Els avanços tecnològics, l'optimització en els processos de fabricació i la creixent competència en el sector són alguns dels factors que han contribuït a aquesta disminució de preus.

Mirant cap a l'últim trimestre del 2023, les perspectives continuen sent favorables. Els nostres experts anticipen que la tendència a la baixa en els preus de les plaques solars es mantindrà constant. Això significa que, si estàs considerant la possibilitat d'invertir en energia solar, és un bon moment per a explorar les teves opcions i prendre decisions informades.

Preguntes Freqüents

Sol·licita pressupostos aquí!

Si vols més informació sobre productes solars, sol·licita pressupostos amb diferents instal·ladors sense compromís aquí.