Egenkonsumtion

Smuts och damm på solpaneler

Smuts och damm är två vanliga problem som kan påverka solpanelers prestanda och effektivitet.

Publicerad i: 13 mars 2023

Publicat a: 29 maj 2023

Calima y polvo en las placas solares

Användningen av solpaneler ökar i popularitet som en källa till förnybar och ren energi i Spanien. Vissa miljöfaktorer kan dock påverka prestandan hos solpaneler, såsom förekomst av damm eller smuts. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur dessa faktorer kan påverka solpanelernas effektivitet och ge förslag på åtgärder för att undvika och lösa dessa problem.

För det första, vad menas med smuts?

Smuts i denna bemärkelse är ett meteorologiskt fenomen som uppstår när damm- och sandpartiklar lyfts upp i atmosfären och transporteras av vindarna till lägre områden. Det är vanligt förekommande i Spanien och kan ha en betydande inverkan på solenergiproduktionen.

Hur påverkar smutset solpaneler?

Smuts och damm kan lägga sig på ytan av solpaneler, vilket skapar ett matt lager som minskar flödet av solljus som träffar dem. Allt detta kan avsevärt minska energieffektiviteten hos solpaneler och minska deras produktionskapacitet, eftersom de är ansvariga för att samla in energi.

Hur förhindrar vi damm och smuts på solpaneler?

Olika åtgärder kan vidtas för att förhindra detta. Först och främst är det viktigt att hålla panelerna rena och fria från skräp. För att undvika ansamling av damm, rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa och vatten.

Limpieza de calima y polvo en placas solares.jpeg

Rengöring av solpaneler på grund av ansamling av smuts och damm.

En annan förebyggande åtgärd är att placera solpanelerna i ett lutande läge så att regnet kan rengöra dem på ett naturligt sätt. Likaså är det tillrådligt att installera ett övervakningssystem som gör det möjligt att detektera ansamling av damm och smuts på solpanelerna och schemalägga regelbunden rengöring därefter.

Vad ska man göra om det redan finns damm och dis på solpanelerna?

Om de redan har samlat på sig damm och smuts är det avgörande att du rengör solpanelerna så snart som möjligt för att återställa deras optimala prestanda. En expert kan anlitas för att undvika eventuella skador, men som vi har berättat i vår artikel om städning kan du också göra det. Dessutom är det viktigt att kontrollera om smutsen har genererat någon typ av skada och byta ut dem vid behov.

Kort sagt, sand och damm kan ha en betydande effekt på solenergiproduktionen i Spanien. Genom att genomföra förebyggande åtgärder och periodisk rengöring av solcellsanläggningar kan deras effektivitet bevaras och användningen av denna förnybara energikälla ökas.

Limpieza de placas para garantizar óptimo rendimiento.jpeg

Vikten av plåtrengöring för att säkerställa optimal prestanda.

Quiero Sol vill vi, förutom att hjälpa dig att jämföra installatörer och budgetar, att du förstår begreppen solenergi, solcells självförbrukning och de olika faktorerna som avgör en bra prestanda hos ett solsystem. Av denna anledning, så att du fortsätter att fördjupa koncept, rekommenderar vi att du läser denna artikel med 5 tips för underhåll av solcellspaneler och på så sätt garantera maximal produktivitet i din installation. 🌞

Quierosol author

Florencia Q.

Escritora

¡Ponte en contacto!

Nuestros expertos solares te guiarán paso a paso.