Villkor och bestämmelser

September 2022

Välkommen till hemsidan Quiero Sol. På den här sidan visar vi dig all information om allmänna villkor för användning av den här hemsidan.

Läs igenom följande allmänna villkor, vår cookiepolicy och vår integritetspolicy. Genom att komma åt, använda eller ladda ner innehåll från denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Quiero Sol förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att se de villkoren som du är bunden vid. I händelse av brott mot de villkor som anges förbehåller sig Quiero Sol rätten att söka alla tillgängliga rättsmedel enligt lag och rättvisan för sådana brott. Dessa villkor gäller för alla besök på Quiero Sols webbplats, både nu och i framtiden.

Denna webbplats: www.quierosol.com , (hädanefter "webbplatsen") tillhör: Quiero Sol Advisor SL, med NIF B10938108 (nedan kallat "Quiero Sol", "Vi", "Oss", "Vår" och adress Passeig Garcia i Fària 49 - 08019 Barcelona, Spanien). Kontakt via e-post info@quierosol.com.

Allmänna bestämmelser

I förordningen fastställs rättigheter och skyldigheter för fysiska personer, juridiska personer och icke-registrerade organisatoriska enheter som använder tjänsten samt administratörens rättigheter, skyldigheter och ansvar.

Genom att acceptera användarvillkoren förklarar varje användare att han/hon har läst användar villkoren och godkänner dem.

Dessa bestämmelser har utarbetats på grundval av de rättsliga bestämmelser som gäller i  Spaniens, deras syfte är reglerna för drift och användningsvillkoren för webbplatsen quierosol.com, som finns på Internetadressen https://quierosol.com, och som riktar sig till användare som är intresserade av solcellsanläggningar. Samt erbjuder dem installatörer, och som syftar till att underlätta upprättandet av kommersiella kontakter mellan dem.

Quiero Sol är en oberoende prisjämförare för solcellsinstallationer. Vid registrering samt de överenskomna villkoren tillhandahåller de bästa priserna på den webbplats som användaren begär, genom att välja och jämföra installationstariffer. I enlighet med den användarprofil och förbrukning som användaren uppger, och som alltid agerar på ett opartiskt, öppet och objektivt sätt.

Villkoren för tillgång till de grundläggande jämförelsetjänster som tillhandahålls av Quiero Sol är följande:

  • Månadsförbrukning i kwh eller euro 
  • Postnummer

Vi kommer att erbjuda dig flera uppskattade offerter från installatörer i ditt område via hemsidan. Dessa offerter tillhandahålls direkt av installationsföretagen till Quiero Sol och utgör en uppskattning eller en tidigare studie baserad på den information som lämnats. 

Quiero Sol kommer att fungera som mellanhand mellan användarna och installationsbolagen som Quiero Sol samarbetar med. 

Om användaren bestämmer sig för att ingå avtal om tjänster med något av de installationsföretag som publicerar sina tjänster på denna hemsidan måste han/hon veta att han/hon kommer att lämna sina personuppgifter till detta företag genom ett formulär som han/hon fyller i. I syfte att genomföra avtalet.

Användaren är medveten att accepterar frivilligt det innehåll som publiceras och/eller tillhandahålls via hemsidan och/eller i telefonsamtal, erbjuds uteslutande i informationssyfte och vars användning sker på användarens enda och exklusiva ansvar. Därför, såvida inte lagen uttryckligen föreskriver motsatsen, och uteslutande i den mån den föreskriver det, garanterar eller tar Quiero Sol inte något ansvar för tillgången till och användningen av nämnda innehåll.

Om inte motsatsen uttryckligen fastställs, erkänner och accepterar användaren uttryckligen att Quiero Sol inte ger några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för produkter eller tjänster på hemsidan. Detta gäller öven för det innehåll som publiceras och/eller tillhandahålls eller diskuteras via telefon. I synnerhet har den information som publiceras (bland annat guider, nyheter, kommentarer, frågor och åsikter från experter och/eller vanliga frågor och svar), tillhandahålls eller diskuteras endast en orienterande karaktär och ersätter inte den professionella rådgivning som en användare i sitt fall kan behöva eller kräva. Quiero Sol ansvarar inte för det förtroende som användaren kan ha för den information som hänvisas till.

Quiero Sol ansvarar inte heller för eventuella oförutsedda händelser, skador eller förluster som kan uppstå i förhållandet mellan användaren och leverantören under avtalets giltighetstid, och även när det redan har avslutats. Quiero Sol kan inte heller hållas ansvarigt om den valda produkten eller tjänsten på grund av omständigheter utanför dess kontroll inte är tillgänglig innan användaren går vidare med att ingå avtalet med installationsföretaget.

Quiero Sol ansvarar inte för innehållet på de hemsidor som användaren kan få tillgång till genom de länkar som finns på dess webbplats och förklarar att det under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon form av kontroll över innehållet på andra webbplatser. Likaså garanterar företaget inte den tekniska tillgängligheten, riktigheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten hos de webbplatser som inte tillhör företaget och som kan nås via länkarna. När Quiero Sol informeras om detta kommer de dock att ändra dem så snart som möjligt. Quiero Sol kan därför inte i något fall hållas ansvarig för eventuella skador som användaren kan drabbas av när han eller hon surfar på Internet.

För att undvika ändring, förlust, missbruk eller annan obehörig åtkomst till personuppgifter har vi antagit de säkerhetsnivåer som föreskrivs i lag. Vi måste dock informera er om att säkerhetsåtgärderna på Internet, på grund av dess natur och globala karaktär, inte är ointagliga.

Quiero Sol ansvarar inte för skador, förluster, krav eller utgifter som uppstår före, under eller efter navigeringen på vår webbplats på grund av: störningar, avbrott, fel, försummelser, utelämnanden, telefonfel, förseningar, blockeringar eller avbrott i det elektroniska systemets funktion, orsakade av brister, överbelastning och fel i telekommunikationslinjer och nätverk, eller av någon annan orsak utanför Quiero Sols kontroll. Otillåtna intrång genom användning av skadliga program av alla slag och genom alla kommunikationsmedel, t.ex. datavirus eller andra, otillbörligt eller otillräckligt missbruk av Quiero Sols webbsidor, säkerhets- eller navigeringsfel som orsakas av att navigatorn fungerar dåligt eller av att man använder icke uppdaterade versioner av den. Quiero Sols administratörer förbehåller sig rätten att helt eller delvis dra tillbaka innehåll eller information som finns på webbplatsen. 

Våra rättigheter på denna webbplats

Vi har rätt att revidera och ändra dessa villkor. Du kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller vid den tidpunkt då du använder denna webbplats eller beställer varor från oss, såvida inte en ändring av dessa policyer, villkor eller integritetspolicy krävs enligt lag eller av en statlig myndighet, i vilket fall eventuella ändringar även kommer att gälla för beställningar som du tidigare gjort.Vi förbehåller oss också rätten att när som helst och utan förvarning avbryta åtkomsten till webbplatsen av tekniska skäl, säkerhetsskäl, övervakningsskäl eller underhållsskäl.

Dina uppgifter och dina besök på denna webbplats

All personlig information eller alla uppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med sekretesspolicyn. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av sådan information och sådana uppgifter och du försäkrar att all information eller alla uppgifter som du har lämnat till oss är sanna och korrekta.

Användning av kakor

Vi använder våra egna och partnerföretagens cookies på vår webbplats för att anpassa din användarupplevelse och ge dig de bästa tjänsterna. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användningen av cookies på de villkor som anges i sekretess- och cookiepolicyn. Cookies är endast kopplade till din webbläsare och ger i sig inga personuppgifter. Cookies kan inte skada din enhet och är dessutom mycket användbara eftersom de hjälper oss att identifiera och lösa fel.

Kommentarer

Vi välkomnar dina kommentarer och din feedback. Vänligen skicka oss alla dina kommentarer och förslag via e-postadressen info@quierosol.com. 

Om du som konsument anser att dina rättigheter har kränkts kan du skicka dina klagomål till följande e-postadress: info@quierosol.com.